פיסול סביבתי

במשך השנים יצרה הורם מספר פרויקטים של פיסול סביבתי. פסליה מולבשים על קירות ומבנים ובכך משתלבים במרחב החיים היומיומי, ויוצרים מבט חדש על הרחוב.