מלבנים

כל העבודות בגלריה הזו הינן בגודל 28X67 ונעשו באותה הטכניקה. כולן מעולם הצומח והגאולוגיה.