n1

עץ הזית

675.00$

אני גרה בעמק המצלבה בירושלים. יצירה זו היא התוצאה של צפיה יום יומית בעץ הזית המדהים הזה שמתחבר לשורשים שלי בישראל

Product Description

מונוטייפ, חתיכות של חיתוך נייר משיכת מכחול 56X76